Statički elektricitet – osnovne činjenice i praktična preventiva (2005.)

Statički elektricitet može biti veliki problem u radionici ili kancelariji i lako postane uzrok oštećenja elektronskih komponenata ili sklopova kojima se rukuje, posebno kada se radi o savremenoj digitalnoj elektronici. Tačno je da postoji izvestan napredak u tehnologiji i da su, na primer, FET tranzistori danas otporniji nego nekada, ali još uvek su vrlo ranjivi.…