Relej, dioda

Kada se isključl tranzistor koji pogoni relej, struja kroz namotaj releja nastavlja da teče (zbog induktivnosti), što prouzrokuje pojavu napona na krajevima namotaja, napona dovoljno visokog da tranzistor “probije”. Zato je uobičajeno da se paralelno namotaju poveže dioda koja zatvori kolo čim napon na namotaju dostigne oko 0,7 V, tj. čim kolektor postane za 0,7 V…