Pasivni Ethernet hab (2005.)

Slika 1.            Kombinacije slova i brojeva označavaju računare, odnosno odgovarajuće ženske konektore – i pinove. Na primer: tačka A1 povezuje se na pin broj 1 ženskog konektora RJ-45 preko koga se na hab povezuje računar A, ili jednostavnije rečeno – na pin 1 konektora A. Tačka C6 povezuje se na pin 6 konektora C. Tačka…