Utvrđivanje dužine ili faktora skraćenja koaksijalnog kabla, dva načina / Measuring coax velocity factor and coax length, two methods

1. Samo mereći SWR, jednostavno . . Ovde gledamo samo MAKSIMUME grafika, a oni su na oko 16,2 MHz i na trostrukoj vrednosti, oko 48,6 MHz. To su frekvencije na kojima je dužina kabla (od otpornika pa do drugog kraja) jednaka neparnom umnošku λ/4, pomnoženom faktorom skraćenja kabla (velocity factor, VF). Na tim frekvencijama merni…