Zašto se cevni lineari podešavaju, a tranzistorski ne

Za one koji nisu radio-amateri: “linear” je visokofrekventni pojačavač snage, često od 500W do 2kW. Dakle: zašto se cevni lineari moraju podešavati-štimati (skoro) pri svakoj promeni frekvencije, a tranzistorski ne?     Praktično svi VF pojačavači snage sa elektronskim cevima (lampama) rade u klasi AB, što znači da provode-pojačavaju tokom jedne cele POLUperiode VF signala,…