Regulacija snage (2006.)

Deo starog članka u kome se inače prikazuje jedna varijanta regulatora-dimera za 220V AC. Ovde se samo izvodi formula za računanje snage na potrošaču koji se kontinualno kontroliše  preko trijaka (TRIAC).  Usput se objašnjava zašto je odnos vršne i efektivne vrednosti naizmeničnog napona ili jačine struje (za sinusoidu) – baš kvadratni koren iz dva. (Matematički postupci…