Kalibracija

Excel-tabela koja služi za kalibraciju, to jest: izračunava koeficijente korektivnih linearnih izraza za softver koji obrađuje sirove rezultate merenja, bilo da je u pitanju SWR-metar, vatmetar, voltmetar, merač kapacitivnosti itd. Može se uneti do 21 par idealnih i izmerenih vrednosti, a brojevi imaju do pet decimala. Sve se to može i menjati po želji. Podrazumevamo…