Indikator napona za 12V, malo poigravanja (2004.)

Mali sklop prikazan naizgled “naopakom” šemom vrlo dobro pokazuje stanje napona napajanja: dok je na ulazu indikatora 12 volti, žuta LED1 svetli (za ljudsko oko) neprekidno – sve je u redu. Ako napon padne ispod 11 V, LED1 počinje da svetli pravilno isprekidano, trepćući sve sporije ako se napon dalje smanjuje – time jasno pokazujući…