Niskošumni antenski pojačavač sa MGF1302, po YU1AW

GaAs FET MGF1302 u principu ne treba kupovati ako nije u originalnom pakovanju. Veoma je osetljiv (lako se ošteti statičkim elektricitetom), a nikada se ne može znati ko je kako sa njim rukovao od trenutka kad je izvađen iz fabričke ambalaže. Šema je jednostavna, samo je potrebno precizno lemljenje i SVE mere zaštite od statičkog elektriciteta.…