Skromni endoskop i mikroskop za elektroniku

Ovaj jednostavan endoskop koštao je na Aliekspresu oko 7 dolara. Ima pet metara kabla i kamericu na kraju, a povezuje se na USB port računara. Sa njim stigne CD sa drajverima i malom aplikacijom koja omogućava da se na monitoru prati video sa kamere, da se to sačuva, da se izvuku fotografije. Rezolucija je 1024×768.…

Niskošumni antenski pojačavač sa MGF1302, po YU1AW

GaAs FET MGF1302 u principu ne treba kupovati ako nije u originalnom pakovanju. Veoma je osetljiv (lako se ošteti statičkim elektricitetom), a nikada se ne može znati ko je kako sa njim rukovao od trenutka kad je izvađen iz fabričke ambalaže. Šema je jednostavna, samo je potrebno precizno lemljenje i SVE mere zaštite od statičkog elektriciteta.…

Sekvencer starinski po N6CA

Uređaj je namenjen amaterskim radio-stanicama, pre svega za UKT. Obezbeđuje da pri prelasku na predaju i povratku na prijem radio-uređaj, linear, niskošumni pretpojačavač – obave tu promenu vremenski usklađeno, određenim redom, bezbedno. Izvor (ARRL Handbook, 1991. godina): Click to access time_relay.pdf Dok se C1 puni, rastući napon okida redom četiri analogna komparatora u LM339, jedan po jedan,…

Istorija: računske operacije u analognoj tehnici

Operacioni pojačavači zovu se tako jer su u vreme svog nastanka, još u doba elektronskih cevi, bili namenjeni obavljanju računskih operacija. Bili su osnovne komponente elektronskih analognih računara. Već odavno je digitalna elektronika preuzela posao računanja, ali je naziv “operacioni” – ostao. Operacioni pojačavači u obliku integrisanih kola i dalje se masovno primenjuju u raznim…

YU1ZZ Contest Voice Keyer (2006.)

Pre jedanaest godina, uz kafu, Milanu YU1ZZ i Lazu YU1JW pokazivao sam integrisano kolo za snimanje i reprodukciju zvuka ISD1420, sa kojim sam već imao izvesno iskustvo. Milan je dao ideju da osmislimo i realizujemo ovaj uređaj koji govori neumorno umesto operatora, posebno u takmičenju, dakle – contest voice keyer. YU1ZZ je postavio projektni zadatak. Danas bih…

Crtanje šema

Da bi se nacrti-šeme elektronskih kola mogli lako čitati: – Ulaz neka bude levo, izlaz – desno. Za celu šemu i svaki stepen. – Minus je dole, plus je gore. – Put signala neka bude prav koliko je to moguće. – Vodovi mogu biti postavljeni samo – ili vodoravno ili uspravno. Komponente takođe. (Diode u grecu samo…

Zašto se cevni lineari podešavaju, a tranzistorski ne

Za one koji nisu radio-amateri: “linear” je visokofrekventni pojačavač snage, često od 500W do 2kW. Dakle: zašto se cevni lineari moraju podešavati-štimati (skoro) pri svakoj promeni frekvencije, a tranzistorski ne?     Praktično svi VF pojačavači snage sa elektronskim cevima (lampama) rade u klasi AB, što znači da provode-pojačavaju tokom jedne cele POLUperiode VF signala,…

Mikrokontroler, PWM, zvuk, ukratko

Za snimanje i reprodukciju zvuka postoje namenska integrisana kola, ali: ako je potrebna samo reprodukcija unapred pripremljenih kratkih zapisa, i ne zahteva se visok kvalitet, može se relativno lako iskoristiti memorija samog mikrokontrolera. Ukratko: 1. Na računaru se napravi zvućni zapis u sirovom, .wav formatu. Učestanost uzorkovanja i broj bita po uzorku podesi se po…