Istorija: računske operacije u analognoj tehnici

Operacioni pojačavači zovu se tako jer su u vreme svog nastanka, još u doba elektronskih cevi, bili namenjeni obavljanju računskih operacija. Bili su osnovne komponente elektronskih analognih računara. Već odavno je digitalna elektronika preuzela posao računanja, ali je naziv “operacioni” – ostao. Operacioni pojačavači u obliku integrisanih kola i dalje se masovno primenjuju u raznim…

YU1ZZ Contest Voice Keyer (2006.)

Pre jedanaest godina, uz kafu, Milanu YU1ZZ i Lazu YU1JW pokazivao sam integrisano kolo za snimanje i reprodukciju zvuka ISD1420, sa kojim sam već imao izvesno iskustvo. Milan je dao ideju da osmislimo i realizujemo ovaj uređaj koji govori neumorno umesto operatora, posebno u takmičenju, dakle – contest voice keyer. YU1ZZ je postavio projektni zadatak. Danas bih…

Crtanje šema

Da bi se nacrti-šeme elektronskih kola mogli lako čitati: – Ulaz neka bude levo, izlaz – desno. Za celu šemu i svaki stepen. – Minus je dole, plus je gore. – Put signala neka bude prav koliko je to moguće. – Vodovi mogu biti postavljeni samo – ili vodoravno ili uspravno. Komponente takođe. (Diode u grecu samo…

Zašto se cevni lineari podešavaju, a tranzistorski ne

Za one koji nisu radio-amateri: “linear” je visokofrekventni pojačavač snage, često od 500W do 2kW. Dakle: zašto se cevni lineari moraju podešavati-štimati (skoro) pri svakoj promeni frekvencije, a tranzistorski ne?     Praktično svi VF pojačavači snage sa elektronskim cevima (lampama) rade u klasi AB, što znači da provode-pojačavaju tokom jedne cele POLUperiode VF signala,…

Mikrokontroler, PWM, zvuk, ukratko

Za snimanje i reprodukciju zvuka postoje namenska integrisana kola, ali: ako je potrebna samo reprodukcija unapred pripremljenih kratkih zapisa, i ne zahteva se visok kvalitet, može se relativno lako iskoristiti memorija samog mikrokontrolera. Ukratko: 1. Na računaru se napravi zvućni zapis u sirovom, .wav formatu. Učestanost uzorkovanja i broj bita po uzorku podesi se po…

Regulacija snage (2006.)

Deo starog članka u kome se inače prikazuje jedna varijanta regulatora-dimera za 220V AC. Ovde se samo izvodi formula za računanje snage na potrošaču koji se kontinualno kontroliše  preko trijaka (TRIAC).  Usput se objašnjava zašto je odnos vršne i efektivne vrednosti naizmeničnog napona ili jačine struje (za sinusoidu) – baš kvadratni koren iz dva. (Matematički postupci…

Relej, dioda

Kada se isključl tranzistor koji pogoni relej, struja kroz namotaj releja nastavlja da teče (zbog induktivnosti), što prouzrokuje pojavu napona na krajevima namotaja, napona dovoljno visokog da tranzistor “probije”. Zato je uobičajeno da se paralelno namotaju poveže dioda koja zatvori kolo čim napon na namotaju dostigne oko 0,7 V, tj. čim kolektor postane za 0,7 V…