VF detektor

Momo YU2MS mnogo i uporno radi na promociji digitalnih radio-komunikacija. Na Zlatiboru je napravio prvi D-STAR hot-spot u Srbiji. U jednom od sledećih projekata, pojavio se problem – kako u UHF pojačavaču snage preklapati prijem i predaju po pojavi relativno slabog ulaznog FM signala od oko 0,7 V RMS na 50 oma, ili još slabijeg. Na brzinu sam…

Birači antena (2011…2017.)

. OPIS I UPUTSTVO ZA M12-10 (PDF): https://app.box.com/s/fabw5gd6aqtvvb2zncsimiq4gcuv6lwz Aktuelna verzija hardvera ima nešto praktičnije rešeno kolo PTT-a. I prethodno je taj deo bio savršeno funkcionalan, ali je unutra bio naglašeno ambiciozan (bolje zvuči nego ‘komplikovan do bola’) – mada namerno, da bi se testirale razne tehnologije (galvansko odvajanje, MOSFET releji i sl.). Aktuelna verzija još bolje pogoni releje na […]

Video-signal iz mikrokontrolera (2006.)

Slova lepo izgledaju, a one starije podsetiće na mladost, na ZX 81 i ZX Spectrum. Slika je crno-bela, 20 redova sa po 38 znakovnih mesta, a izgled svakog znaka definisan je matricom od 8×12 tačaka. Može se posmatrati na bilo kom televizoru koji ima (obični, kompozitni) video-ulaz. Tekst za prikazivanje mikrokontroler dobija preko svog asinhronog serijskog […]

Antenski pretpojačavač za 1,8 MHz po W7IUV

Antenski pretpojačavači retko su potrebni na nižim KT opsezima. Sa uobičajenim antenama i pod uobičajenim snažnim smetnjama, prijemnici su već previše osetljivi. Problem je postići selektivnost. Ovde imamo izuzetak: pretpojačavač koji će biti upotrebljen na 1,8 MHz uz specifičnu antenu – petlju po K9AY. Ona pomaže da se izaberu signali po smeru, ali će svi oni…

Kako radi SWR-metar

Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, mada možda ne izgleda tako. Neki SWR-metri namenjeni su samo za jednu karakterističnu impedansu voda i imaju pokazivanje koje je zavisno od frekvencije. Ručno se mora podešavati optimalna osetljivost instrumenata. Ta (reklo bi se) jednostavna konfiguracija naziva se Monimatch. Mnogi složeniji SWR-metri koriste sličan princip rada, ali ovde je šema minimalna. Nije lako odmah…

Skromni endoskop i mikroskop za elektroniku

Ovaj jednostavan endoskop koštao je na Aliekspresu oko 7 dolara. Ima pet metara kabla i kamericu na kraju, a povezuje se na USB port računara. Sa njim stigne CD sa drajverima i malom aplikacijom koja omogućava da se na monitoru prati video sa kamere, da se to sačuva, da se izvuku fotografije. Rezolucija je 1024×768.…

Niskošumni antenski pojačavač sa MGF1302, po YU1AW

GaAs FET MGF1302 u principu ne treba kupovati ako nije u originalnom pakovanju. Veoma je osetljiv (lako se ošteti statičkim elektricitetom), a nikada se ne može znati ko je kako sa njim rukovao od trenutka kad je izvađen iz fabričke ambalaže. Šema je jednostavna, samo je potrebno precizno lemljenje i SVE mere zaštite od statičkog elektriciteta.…

Sekvencer starinski po N6CA

Uređaj je namenjen amaterskim radio-stanicama, pre svega za UKT. Obezbeđuje da pri prelasku na predaju i povratku na prijem radio-uređaj, linear, niskošumni pretpojačavač – obave tu promenu vremenski usklađeno, određenim redom, bezbedno. Izvor (ARRL Handbook, 1991. godina): Click to access time_relay.pdf Dok se C1 puni, rastući napon okida redom četiri analogna komparatora u LM339, jedan po jedan,…