Filter, mikrofon elektretski ili dinamički, SSB

This is an adjustable high-pass filter for HF contesters’ mics. Predlog visokopropusnog filtera kojim se može podešavati frekventni sastav audio-signala iz elektretskog ili dinamičkog mikrofona SSB predajnika. U radu praktično ne zavisi od modela datog radio-uređaja, niti od tipa mikrofona. Daje frekventne odzive slične onima kakvi se inače dobijaju upotrebom skupih mikrofona (Heil itd). Sam…

Arduino SWR Scanner (Arduino Antenna Analyzer)

This article is about the Arduino SWR Scanner project and its improvement. The Scanner is an easy-to-build and a truly affordable DIY device which measures SWR of HF antennas and presents the results as graphs on its TFT display and Your PC screen. In the ham radio context, with appropriate caveats, it can also be used…

Birač za pet KT antena

Šeme nisu estetski sređene, pa ih nema ovde. Međutim, uglavnom su očigledne, a svi podaci o komponentama mogu se čitati iz .brd datoteka za Eagle. Nacrti pločica dati su i kao .pdf.       Napon napajanja je 15 V DC, da bi se nadoknadio pad u ULN2003 (1 V), u kablu do preklopnog dela…

VF detektor

Momo YU2MS mnogo i uporno radi na promociji digitalnih radio-komunikacija. Na Zlatiboru je napravio prvi D-STAR hot-spot u Srbiji. U jednom od sledećih projekata, pojavio se problem – kako u UHF pojačavaču snage preklapati prijem i predaju po pojavi relativno slabog ulaznog FM signala od oko 0,7 V RMS na 50 oma, ili još slabijeg. Na brzinu sam…

Birači antena (2011…2017.)

. OPIS I UPUTSTVO ZA M12-10 (PDF): https://app.box.com/s/fabw5gd6aqtvvb2zncsimiq4gcuv6lwz Aktuelna verzija hardvera ima nešto praktičnije rešeno kolo PTT-a. I prethodno je taj deo bio savršeno funkcionalan, ali je unutra bio naglašeno ambiciozan (bolje zvuči nego ‘komplikovan do bola’) – mada namerno, da bi se testirale razne tehnologije (galvansko odvajanje, MOSFET releji i sl.). Aktuelna verzija još bolje pogoni releje na […]

Antenski pretpojačavač za 1,8 MHz po W7IUV

Antenski pretpojačavači retko su potrebni na nižim KT opsezima. Sa uobičajenim antenama i pod uobičajenim snažnim smetnjama, prijemnici su već previše osetljivi. Problem je postići selektivnost. Ovde imamo izuzetak: pretpojačavač koji će biti upotrebljen na 1,8 MHz uz specifičnu antenu – petlju po K9AY. Ona pomaže da se izaberu signali po smeru, ali će svi oni…

Kako radi SWR-metar

Ovo je pojednostavljeno objašnjenje, mada možda ne izgleda tako. Neki SWR-metri namenjeni su samo za jednu karakterističnu impedansu voda i imaju pokazivanje koje je zavisno od frekvencije. Ručno se mora podešavati optimalna osetljivost instrumenata. Ta (reklo bi se) jednostavna konfiguracija naziva se Monimatch. Mnogi složeniji SWR-metri koriste sličan princip rada, ali ovde je šema minimalna. Nije lako odmah…

Niskošumni antenski pojačavač sa MGF1302, po YU1AW

GaAs FET MGF1302 u principu ne treba kupovati ako nije u originalnom pakovanju. Veoma je osetljiv (lako se ošteti statičkim elektricitetom), a nikada se ne može znati ko je kako sa njim rukovao od trenutka kad je izvađen iz fabričke ambalaže. Šema je jednostavna, samo je potrebno precizno lemljenje i SVE mere zaštite od statičkog elektriciteta.…

Sekvencer starinski po N6CA

Uređaj je namenjen amaterskim radio-stanicama, pre svega za UKT. Obezbeđuje da pri prelasku na predaju i povratku na prijem radio-uređaj, linear, niskošumni pretpojačavač – obave tu promenu vremenski usklađeno, određenim redom, bezbedno. Izvor (ARRL Handbook, 1991. godina): Click to access time_relay.pdf Dok se C1 puni, rastući napon okida redom četiri analogna komparatora u LM339, jedan po jedan,…