Mali ispravljač sa regulacijom napona i ograničenjem struje – 1,3-12V, do 1A (2004.)

  U široko dostupnim projektima sa LM723 obično nije dovoljno naglašen problem sklonosti ka oscilovanju. U šemi na slici ovaj problem je otklonjen na najjednostavniji praktičan način. Kondenzator C3 sprečava povratnu spregu preko napajanja integrisanog kola, a C2 dozvoljava samo spore promene napona na neinvertujućem ulazu, filtrirajući svaki šum. C3 i C4 zalemljeni su skoro na…