Indikator napona za 12V, malo poigravanja (2004.)

Mali sklop prikazan naizgled “naopakom” šemom vrlo dobro pokazuje stanje napona napajanja: dok je na ulazu indikatora 12 volti, žuta LED1 svetli (za ljudsko oko) neprekidno – sve je u redu. Ako napon padne ispod 11 V, LED1 počinje da svetli pravilno isprekidano, trepćući sve sporije ako se napon dalje smanjuje – time jasno pokazujući…

Nepoznati-neoznačeni bipolarni tranzistor (2004.)

Naslovna slika: prvi prototip tranzistora, Bel Laboratorije, 1947. godina Opšte je poznato kako se pronalazi izvod baze na nepoznatom ili neoznačenom bipolarnom tranzistoru: – Sa analognim univerzalnim instrumentom, meri se otpornost između izvoda i traži onaj koji pri jednom polaritetu ima malu otpornost ka oba preostala izvoda, po slikama 1a i 1b. Kod PNP tranzistora,…

Mali ispravljač sa regulacijom napona i ograničenjem struje – 1,3-12V, do 1A (2004.)

  U široko dostupnim projektima sa LM723 obično nije dovoljno naglašen problem sklonosti ka oscilovanju. U šemi na slici ovaj problem je otklonjen na najjednostavniji praktičan način. Kondenzator C3 sprečava povratnu spregu preko napajanja integrisanog kola, a C2 dozvoljava samo spore promene napona na neinvertujućem ulazu, filtrirajući svaki šum. C3 i C4 zalemljeni su skoro na…