Histerezis

Ako bi sobni termostat TA peći reagovao TAČNO na 20ºC, to ne bi ništa valjalo. Čim temperatura u sobi dostigne 20,0000001 stepen, termostat bi isključio ventilator. Istog trenutka, temperatura bi pala na 19,9999999 stepeni, i termostat bi se odmah ponovo uključio. Tako bi neprekidno škljocao i vibrirao – dok se ne raspadne. Srećom, realni bimetalni…

Bipolarni tranzistor kao pojačavač i kao prekidač

  U pokušaju razumevanja rada pojačavača “iznutra”, pogrešno je zamišljati bipolarni (“obični”, BJT) tranzistor kao promenljiv otpornik koji menja svoj otpor na pravcu emiter-kolektor u zavisnosti od amplitude ulaznog signala, tj. od jačine struje kroz bazu.   β je koeficijent strujnog pojačanja, koji zavisi od tipa tranzistora. Tranzistor se ustvari “trudi” da jačina struje kroz…

Zujalica za vežbanje Morzeove azbuke

Oscilator ovde proizvodi signal oblika sinusoide, tako da je ton čist i prijatan. Jačina se može podešavati, ali ne i visina tona. To nije strašno, jer je 800 Hz sasvim u redu. Dodali smo svetleću diodu koja pokazuje kada je zujalica uključena. Napravili smo tri primerka u YU1ABH. Onima koji budu vežbali telegrafiju (Morzeovu azbuku)…

Crtanje šema

Da bi se nacrti-šeme elektronskih kola mogli lako čitati: – Ulaz neka bude levo, izlaz – desno. Za celu šemu i svaki stepen. – Minus je dole, plus je gore. – Put signala neka bude prav koliko je to moguće. – Vodovi mogu biti postavljeni samo – ili vodoravno ili uspravno. Komponente takođe. (Diode u grecu samo…

Relej, dioda

Kada se isključl tranzistor koji pogoni relej, struja kroz namotaj releja nastavlja da teče (zbog induktivnosti), što prouzrokuje pojavu napona na krajevima namotaja, napona dovoljno visokog da tranzistor “probije”. Zato je uobičajeno da se paralelno namotaju poveže dioda koja zatvori kolo čim napon na namotaju dostigne oko 0,7 V, tj. čim kolektor postane za 0,7 V…

Statički elektricitet – osnovne činjenice i praktična preventiva (2005.)

Statički elektricitet može biti veliki problem u radionici ili kancelariji i lako postane uzrok oštećenja elektronskih komponenata ili sklopova kojima se rukuje, posebno kada se radi o savremenoj digitalnoj elektronici. Tačno je da postoji izvestan napredak u tehnologiji i da su, na primer, FET tranzistori danas otporniji nego nekada, ali još uvek su vrlo ranjivi.…

Indikator napona za 12V, malo poigravanja (2004.)

Mali sklop prikazan naizgled “naopakom” šemom vrlo dobro pokazuje stanje napona napajanja: dok je na ulazu indikatora 12 volti, žuta LED1 svetli (za ljudsko oko) neprekidno – sve je u redu. Ako napon padne ispod 11 V, LED1 počinje da svetli pravilno isprekidano, trepćući sve sporije ako se napon dalje smanjuje – time jasno pokazujući…

Nepoznati-neoznačeni bipolarni tranzistor (2004.)

Naslovna slika: prvi prototip tranzistora, Bel Laboratorije, 1947. godina Opšte je poznato kako se pronalazi izvod baze na nepoznatom ili neoznačenom bipolarnom tranzistoru: – Sa analognim univerzalnim instrumentom, meri se otpornost između izvoda i traži onaj koji pri jednom polaritetu ima malu otpornost ka oba preostala izvoda, po slikama 1a i 1b. Kod PNP tranzistora,…