Hantek 6104BD

Nov, neotpakovan, PC USB osciloskop Hantek 6104BD, direktno iz Kine, 100 MHz, 1 GSa/s, 4 kanala, signal generator do 75 MHz. Uz njega USB kabl, dve sonde, dva kabla BNC/M-na-štipaljke, jedan BNC/M-BNC/M, softver. Cena: 19.500 dinara. Ne prodajem, samo se hvalim. 🙂 Beskrajne rasprave o tome koji osciloskop vredi kupiti svode se – kao i…

Histerezis

Ako bi sobni termostat TA peći reagovao TAČNO na 20ºC, to ne bi ništa valjalo. Čim temperatura u sobi dostigne 20,0000001 stepen, termostat bi isključio ventilator. Istog trenutka, temperatura bi pala na 19,9999999 stepeni, i termostat bi se odmah ponovo uključio. Tako bi neprekidno škljocao i vibrirao – dok se ne raspadne. Srećom, realni bimetalni…

Skromni endoskop i mikroskop za elektroniku

Ovaj jednostavan endoskop koštao je na Aliekspresu oko 7 dolara. Ima pet metara kabla i kamericu na kraju, a povezuje se na USB port računara. Sa njim stigne CD sa drajverima i malom aplikacijom koja omogućava da se na monitoru prati video sa kamere, da se to sačuva, da se izvuku fotografije. Rezolucija je 1024×768.…

Istorija: računske operacije u analognoj tehnici

Operacioni pojačavači zovu se tako jer su u vreme svog nastanka, još u doba elektronskih cevi, bili namenjeni obavljanju računskih operacija. Bili su osnovne komponente elektronskih analognih računara. Već odavno je digitalna elektronika preuzela posao računanja, ali je naziv “operacioni” – ostao. Operacioni pojačavači u obliku integrisanih kola i dalje se masovno primenjuju u raznim…

Crtanje šema

Da bi se nacrti-šeme elektronskih kola mogli lako čitati: – Ulaz neka bude levo, izlaz – desno. Za celu šemu i svaki stepen. – Minus je dole, plus je gore. – Put signala neka bude prav koliko je to moguće. – Vodovi mogu biti postavljeni samo – ili vodoravno ili uspravno. Komponente takođe. (Diode u grecu samo…

Mali ispravljač sa regulacijom napona i ograničenjem struje – 1,3-12V, do 1A (2004.)

  U široko dostupnim projektima sa LM723 obično nije dovoljno naglašen problem sklonosti ka oscilovanju. U šemi na slici ovaj problem je otklonjen na najjednostavniji praktičan način. Kondenzator C3 sprečava povratnu spregu preko napajanja integrisanog kola, a C2 dozvoljava samo spore promene napona na neinvertujućem ulazu, filtrirajući svaki šum. C3 i C4 zalemljeni su skoro na…