Mikrokontroler, PWM, zvuk, ukratko

Za snimanje i reprodukciju zvuka postoje namenska integrisana kola, ali: ako je potrebna samo reprodukcija unapred pripremljenih kratkih zapisa, i ne zahteva se visok kvalitet, može se relativno lako iskoristiti memorija samog mikrokontrolera. Ukratko: 1. Na računaru se napravi zvućni zapis u sirovom, .wav formatu. Učestanost uzorkovanja i broj bita po uzorku podesi se po…

Automatski antenski preklopnik (2008.)

Novijim kratkotalasnim radio-primopredajnicima upravljaju mikroprocesori, pa nije teško napraviti elektroniku koja će sa njihovih namenskih digitalnih izlaza uzimati informaciju o trenutno radnom opsegu i na osnovu nje upravljati relejima i menjati antene. Međutim, još se koriste i stariji radio-uređaji kod kojih se podatak o opsegu mora dobiti merenjem frekvencije (učestanosti) VF-signala koji primopredajnik emituje. Ni…

Pasivni Ethernet hab (2005.)

Slika 1.            Kombinacije slova i brojeva označavaju računare, odnosno odgovarajuće ženske konektore – i pinove. Na primer: tačka A1 povezuje se na pin broj 1 ženskog konektora RJ-45 preko koga se na hab povezuje računar A, ili jednostavnije rečeno – na pin 1 konektora A. Tačka C6 povezuje se na pin 6 konektora C. Tačka…