A Better Seed for Arduino RNG / Bolja početna vrednost za generator pseudo-slučajnih brojeva na Arduinu

Arduino-dijalekt ima funkciju random() za generisanje pseudo-slučajnih brojeva, ali njoj se mora zadati početna vrednost (seed), uvek različita i što više slučajna sama. Ponovljena početna vrednost uzrokovala bi ponavljanje svih “slučajnih” brojeva istim redom. Zvanično uputstvo predlaže da se za seed uzme rezultat jednog očitavanja napona na nepovezanom analognom ulazu, ali to je neozbiljno čak…

Kalibracija

Excel-tabela koja služi za kalibraciju, to jest: izračunava koeficijente korektivnih linearnih izraza za softver koji obrađuje sirove rezultate merenja, bilo da je u pitanju SWR-metar, vatmetar, voltmetar, merač kapacitivnosti itd. Može se uneti do 21 par idealnih i izmerenih vrednosti, a brojevi imaju do pet decimala. Sve se to može i menjati po želji. Podrazumevamo…

Instrument koji govori / Talking Multimeter v2.0

Ovo je najkorisnija stvar koju sam ikada za sebe sagradio; sada teško mogu zamisliti rad samo s “običnim” instrumentom. Audio-video snimci primene, prva radna verzija: https://app.box.com/s/tklq8210ra5ljyjdzhapgl7owa10rxyu https://app.box.com/s/m8m6qxqkwklebn1no3p06gpg9io3476h https://app.box.com/s/8riph2y3hcuhug7pfqtrb99el4vb1mwz VEOMA je zgodno ne dizati i ne okretati glavu svaki čas dok se meri mnogo stvari za redom, pogotovo ispod lupe ili mikroskopa. Koliko puta vrh pipalice…

Arduino SWR Scanner (Arduino Antenna Analyzer)

This article is about the Arduino SWR Scanner project and its improvement. The Scanner is an easy-to-build and a truly affordable DIY device which measures SWR of HF antennas and presents the results as graphs on its TFT display and Your PC screen. In the ham radio context, with appropriate caveats, it can also be used…

Birač za pet KT antena

Šeme nisu estetski sređene, pa ih nema ovde. Međutim, uglavnom su očigledne, a svi podaci o komponentama mogu se čitati iz .brd datoteka za Eagle. Nacrti pločica dati su i kao .pdf.       Napon napajanja je 15 V DC, da bi se nadoknadio pad u ULN2003 (1 V), u kablu do preklopnog dela…

Arduino i pseudo-slučajni niz

Zvanični priručnik na https://www.arduino.cc/reference/en/ preporučuje da se za početnu vrednost (seed) generatora pseudo-slučajnih brojeva, funkcije random(), koristi rezultat očitavanja napona sa nepovezanog analognog ulaza. Na primer: randomSeed(analogRead(0)); To će raditi, ali rezultati koje daje ADC sa nepovezanog analognog ulaza kreću se u vrlo malom rasponu i ponavljaju se prečesto. Ako se randomSeed(analogRead(0)); koristi ponovljeno, makar…

Birači antena (2011…2017.)

. OPIS I UPUTSTVO ZA M12-10 (PDF): https://app.box.com/s/fabw5gd6aqtvvb2zncsimiq4gcuv6lwz Aktuelna verzija hardvera ima nešto praktičnije rešeno kolo PTT-a. I prethodno je taj deo bio savršeno funkcionalan, ali je unutra bio naglašeno ambiciozan (bolje zvuči nego ‘komplikovan do bola’) – mada namerno, da bi se testirale razne tehnologije (galvansko odvajanje, MOSFET releji i sl.). Aktuelna verzija još bolje pogoni releje na […]

Video-signal iz mikrokontrolera (2006.)

Slova lepo izgledaju, a one starije podsetiće na mladost, na ZX 81 i ZX Spectrum. Slika je crno-bela, 20 redova sa po 38 znakovnih mesta, a izgled svakog znaka definisan je matricom od 8×12 tačaka. Može se posmatrati na bilo kom televizoru koji ima (obični, kompozitni) video-ulaz. Tekst za prikazivanje mikrokontroler dobija preko svog asinhronog serijskog […]