Filter, mikrofon elektretski ili dinamički, SSB

This is an adjustable high-pass filter for HF contesters’ mics. Predlog visokopropusnog filtera kojim se može podešavati frekventni sastav audio-signala iz elektretskog ili dinamičkog mikrofona SSB predajnika. U radu praktično ne zavisi od modela datog radio-uređaja, niti od tipa mikrofona. Daje frekventne odzive slične onima kakvi se inače dobijaju upotrebom skupih mikrofona (Heil itd). Sam…

Bipolarni tranzistor kao pojačavač i kao prekidač

  U pokušaju razumevanja rada pojačavača “iznutra”, pogrešno je zamišljati bipolarni (“obični”, BJT) tranzistor kao promenljiv otpornik koji menja svoj otpor na pravcu emiter-kolektor u zavisnosti od amplitude ulaznog signala, tj. od jačine struje kroz bazu.   β je koeficijent strujnog pojačanja, koji zavisi od tipa tranzistora. Tranzistor se ustvari “trudi” da jačina struje kroz…

Zujalica za vežbanje Morzeove azbuke

Oscilator ovde proizvodi signal oblika sinusoide, tako da je ton čist i prijatan. Jačina se može podešavati, ali ne i visina tona. To nije strašno, jer je 800 Hz sasvim u redu. Dodali smo svetleću diodu koja pokazuje kada je zujalica uključena. Napravili smo tri primerka u YU1ABH. Onima koji budu vežbali telegrafiju (Morzeovu azbuku)…

Sekvencer starinski po N6CA

Uređaj je namenjen amaterskim radio-stanicama, pre svega za UKT. Obezbeđuje da pri prelasku na predaju i povratku na prijem radio-uređaj, linear, niskošumni pretpojačavač – obave tu promenu vremenski usklađeno, određenim redom, bezbedno. Izvor (ARRL Handbook, 1991. godina): Click to access time_relay.pdf Dok se C1 puni, rastući napon okida redom četiri analogna komparatora u LM339, jedan po jedan,…

Istorija: računske operacije u analognoj tehnici

Operacioni pojačavači zovu se tako jer su u vreme svog nastanka, još u doba elektronskih cevi, bili namenjeni obavljanju računskih operacija. Bili su osnovne komponente elektronskih analognih računara. Već odavno je digitalna elektronika preuzela posao računanja, ali je naziv “operacioni” – ostao. Operacioni pojačavači u obliku integrisanih kola i dalje se masovno primenjuju u raznim…

YU1ZZ Contest Voice Keyer (2006.)

Pre jedanaest godina, uz kafu, Milanu YU1ZZ i Lazu YU1JW pokazivao sam integrisano kolo za snimanje i reprodukciju zvuka ISD1420, sa kojim sam već imao izvesno iskustvo. Milan je dao ideju da osmislimo i realizujemo ovaj uređaj koji govori neumorno umesto operatora, posebno u takmičenju, dakle – contest voice keyer. YU1ZZ je postavio projektni zadatak. Danas bih…

Mikrokontroler, PWM, zvuk, ukratko

Za snimanje i reprodukciju zvuka postoje namenska integrisana kola, ali: ako je potrebna samo reprodukcija unapred pripremljenih kratkih zapisa, i ne zahteva se visok kvalitet, može se relativno lako iskoristiti memorija samog mikrokontrolera. Ukratko: 1. Na računaru se napravi zvućni zapis u sirovom, .wav formatu. Učestanost uzorkovanja i broj bita po uzorku podesi se po…