Utvrđivanje dužine ili faktora skraćenja koaksijalnog kabla, dva načina / Measuring coax velocity factor and coax length, two methods

1.

Samo mereći SWR, jednostavno

Koaks je povezan na antenski analizator, a paralelno ulazu analizatora (i koaksu) povezan je otpornik od približno 50 Ω. Drugi kraj koaksa je otvoren.

(U principu su moguće i druge kombinacije: otpornik na red, drugi kraj kabla kratkospojen… ali ova na crtežu biće verovatno najlakša i najpogodnija za izvođenje.)

.

.

Ovde gledamo samo MAKSIMUME grafika, a oni su na oko 16,2 MHz i na trostrukoj vrednosti, oko 48,6 MHz. To su frekvencije na kojima je dužina kabla (od otpornika pa do drugog kraja) jednaka neparnom umnošku λ/4, pomnoženom faktorom skraćenja kabla (velocity factor, VF). Na tim frekvencijama merni uređaj paralelno otporniku vidi vrlo nisku impedansu, tj. praktično kratak spoj.

Dakle, prva tačka maksimuma SWR-a, za koju je dužina kabla L jednaka 1 * λ/4 * VF, nalazi se oko 16,2 MHz.

λ/4 = (300 / 16,2) / 4 = 4,63 m

Faktor skraćenja VF znamo, on iznosi 0,66.

L = 4,63 * 0,66 = 3,06 m (Komad kabla dug je taman toliko.)

A obrnuto, da nam je bila poznata dužina, a ne faktor skraćenja kabla:
VF = 3,06 / 4,63 = 0,66

.

.

.

.

.

2.

Generator šuma, analizator spektra

Slika spektra prikazuju rezultate merenja faktora skraćenja kabla RG-174. Komad je dug oko 3,05 metara. Povezan kao na crtežu, u frekventnom spektru on daje oštre minimume na svakih 32,6 MHz (jer se na svim tim tačkama ponaša kao kratak spoj iako je na svom drugom kraju otvoren, zato što dužina kabla tu odgovara neparnom umnošku λ/4 puta faktor skraćenja).

.

.

Samo merenje je jednostavno: taj razmak između minimuma, 32,6 MHz, to je takođe frekvencija na kojoj je ta dužina kabla jednaka jednoj polovini talasne dužine pomnoženoj faktorom skraćenja kabla. Uz samo malo prostog računa (vidi crtež), dolazimo do rezultata da faktor skraćenja (VF) za ovaj RG-174 iznosi oko 0,66. (L je dužina kabla. Δf je razlika po frekvenciji između minimuma, u MHz, u ovom slučaju 32,6.)

Suprotno, da nam je bio poznat faktor skraćenja, istom metodom mogli smo odrediti dužinu kabla, ili dužinu kabla do prekida

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s