Filter, mikrofon elektretski ili dinamički, SSB

This is an adjustable high-pass filter for HF contesters’ mics.

Predlog visokopropusnog filtera kojim se može podešavati frekventni sastav audio-signala iz elektretskog ili dinamičkog mikrofona SSB predajnika. U radu praktično ne zavisi od modela datog radio-uređaja, niti od tipa mikrofona. Daje frekventne odzive slične onima kakvi se inače dobijaju upotrebom skupih mikrofona (Heil itd).

Sam filter čine C3, R6 i X1. Tranzistor Q1 pojačava signal iz mikrofona, a Q2 i Q3 služe kao baferi koji čine da filter “vidi” malu impedansu na ulaznoj i veliku impedansu na izlaznoj strani.

Potenciometrom X1 podešava se koliko će visoki tonovi biti naglašeni. Pri sadašnjim vrednostima C3, R6 i X1, regulacija cilja opseg između 300 Hz i 3000 Hz. Umesto potenciometra, u izvedenom primerku sam upotrebio preklopnik i šest fiksnih otpornika: 1k5, 1k9, 2k7, 3k9, 5k1, 8k2 (Sada mislim da to jeste zgodnije rešenje.)

Naponsko pojačanje Q1 podešeno je tako da nadoknađuje gubitak u filteru, uz nešto rezerve. Ono se može menjati promenama vrednosti R3. Manji otpor R3 daće veće pojačanje, ali: zbir R3 i R4 neka uvek bude oko 10 k.

Napajanje dolazi iz mikrofonskog konektora radio-uređaja, to je tipično 5 V ili 8 V. Vrednost otpora kroz koji se napaja elektretski mikrofon – nije kritična, može se eksperimentisati njome. Ako se koristi dinamički mikrofon, njemu ne treba napajanje, tj. taj docrtani otpor ka plusu. Ulazna impedansa pojačavača inače je oko 21 k.

Relativna frekventna karakteristika filtera (tamno-plava, najdeblja linija) pri X1=300 Ω

.

.

Verzija s operacionim pojačavačem umesto tranzistora:

Na uređajima Yaesu, koji u mikrofonskom konektoru daju +5 V (a ne +8 V kao Kenwood), R1 može biti nešto manje vrednosti, 1 k, recimo.

Ako se ukloni R2, kolo se može koristiti s dinamičkim mikrofonom.

Pojačanje zavisi od odnosa R5/R4.

Operacioni pojačavač ne mora biti LM358, može i neki drugi tip, sličan.

Na oblik krive filtra najviše utiču C5, R7, R8.

R7 “kvari” normalan rad VP filtra, ali pomaže da se dobije oblik krive, pogotovo na nižim zvučnim frekvencijama, baš kao kod mikrofona koji su bili uzori.

LED je OBAVEZNA, jer ne služi samo za indikaciju, nego i reguliše referentni DC napon za pojačavač. Može biti i druge boje, mada, ako se koristi i za indikaciju, pri malim strujama najbolje se vidi crvena.

.
.
Verzija s operacionim pojačavačem, bez mogućnosti podešavanja (osim zamenom otpornika koji određuje odziv filtra), ali s PTT tasterom i ulazom za PTT nožni taster:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s