Hantek 6104BD

 

001

Nov, neotpakovan, PC USB osciloskop Hantek 6104BD, direktno iz Kine, 100 MHz, 1 GSa/s, 4 kanala, signal generator do 75 MHz. Uz njega USB kabl, dve sonde, dva kabla BNC/M-na-štipaljke, jedan BNC/M-BNC/M, softver. Cena: 19.500 dinara. Ne prodajem, samo se hvalim. 🙂

Beskrajne rasprave o tome koji osciloskop vredi kupiti svode se – kao i sve slične – na to šta ko smatra da mu je potrebno. Osciloskop od 600 dolara naravno jeste lošiji nego onaj od 1900, a bolji nego onaj od 260, ali nekome sve potrebe zadovoljava Hantek 6022BE od 65. Ima nas koji samo hoćemo veliki ekran. Itd. Neki u raspravu ulaze kao da svaki dan popravljaju atomske časovnike.

Prvi utisci o 6104BD nisu nepovoljni. Sam uređaj izgleda vrlo dobro i radi po očekivanju. Program za PC ne briljira: kod generatora ima najmanje jedan ozbiljniji bag (koji se može zaobići), a korisnički interfejs deluje nedorađeno. I na Hantekovom forumu korisnici se žale na probleme uglavnom kod generatora funkcija, mada firma reaguje, odgovara, kažu da ispravljaju u novim verzijama programa. Generator ima opciju davanja signala proizvoljnog oblika, koji se prethodno nacrta, i to radi. (Zoom In i Zoom Out kod crtanja imaju zamenjene funkcije.) Izlazni DAC radi na najviše 200 MHz. Ima sweep, mada samo do 10 MHz.

S druge strane, sve funkcije četvorokanalnog osciloskopa rade bez problema, mada bi i njegovom korisničkom interfejsu dobro došla dorada. Postoje naprednije opcije, kao što je automatsko poređenje oblika merenog signala sa željenim oblikom (Pass/Fail), i sve uobičajeno – proseci, matematičke operacije među kanalima, auto setup, merenje amplitude, frekvencije i svega drugog, pokazivači, X-Y, okidanje ovako i onako, kalibracija, itd. Propusni opseg ulaznih kola zaista je 100 MHz, a može se iz programa spustiti na 20 MHz. Bafer: 64 kB. Prikazano se može sačuvati i kasnije reprodukovati unutar programa, a moguć je i izvoz više vrsta drugih podataka. FFT je ograničen na 1024 tačke. Nezavisni merač frekvencije radi do pedesetak MHz. (Verovatno je projekat uređaja postepeno dorađivan za sve širi opseg frekvencija, pri čemu različiti delovi hardvera i softvera nisu nadgrađeni u istoj meri i kvalitetu.)

Ukupno: zadovoljan. Osciloskop je sasvim u redu, u skladu s cenom. Mnogo vredi što će biti prenosiv, staje u veliki džep. Program ima 20 MB i instalira se za minut. S generatorom može biti glavobolje tu i tamo; u radu s njim treba proveriti sve dva puta, držati ga na oku, ali – upotrebljiv je. Valjda će biti novih verzija programa za PC, koji je uzrok većine objektivnih zamerki.

Click to access Hantek6000BCD_Manual_EnglishV1.0.0.pdf

 

002

 

003

 

003a

Slika izvezena iz programa. Pravougaoni signal (1000 Hz) iz internog generatora.

 

 

003b

Naizmenična komponenta (brum) povrh jednosmernog napona iz starog ispravljača s linearnim regulatorom. Podela: 5 ms horizontalno, 20 mV vertikalno.

 

003c

Vrlo kratak dodir prsta i vrha sonde. Celo polje je 100 ms.

 

003g

U grafičkom prozoru generatora funkcija uvek je prikazan idealan oblik.
Desno su ponuđeni oblici signala, ispod njih su dodatni parametri.

 

003k

Sinusni signal iz internog generatora, meren ovim osciloskopom. Oblik je u redu. Amplituda od 2 MHz do 10 MHz opadne za 0,46 dB, još 1,5 dB do 20 MHz i još 2 dB do 30 MHz, na opterećenju od 50 oma.

 

006

Primer upotrebe izvezenih podataka:
U Hantekovom programu ne postoji mogućnost da se FFT kriva uproseči po vremenu, da ne skače previše kad predstavlja šum. Moguće zaobilazno rešenje jeste da se podaci izvezu više puta u .xls datoteke, pa da namenski Excel list prikaže grafik koji predstavlja proseke podataka iz više datoteka. To je mali posao u Ekselu, a statičan prikaz FFT krive ionako je tu mnogo detaljniji.
Levo: šum na nepovezanom ulazu osciloskopa, grafik po jednom skupu podataka (jednoj .xls datoteci).
Desno: grafik po prosecima podataka iz 10 datoteka, ista y-osa.

 

006b

Naizmenično okidanje (alternate triggering) omogućava da se istovremeno posmatraju oblici signala vrlo različitih učestanosti.

 

Graphic1

Pass/Fail test: da li oblik ostaje unutar željenog opsega tolerancija, označenog belim.

 

Usput…

006g

Zanimalo me da vidim kakav je kvalitet VF signala iz malog DDS modula sa AD9850, na opterećenju od 50-ak oma. Ima mnogo zanimljivih projekata QRP uređaja sa ovakvim modulom i Arduinom.
Vidi se da je glavna suvišna komponenta po frekvenciji daleko iznad osnovne, što olakšava dalje filtriranje. Radi se o ostatku “stepenica” na frekvenciji takta digitalno-analognog konvertora (DAC, 125 MHz) i usputnim produktima uglavnom iznad 100 MHz, koji su neizbežna posledica samog načina rada direktne digitalne sinteze (DDS) VF signala.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s