Hantek 6104BD

001

Nov, neotpakovan, PC USB osciloskop Hantek 6104BD, direktno iz Kine, 100 MHz, 1 GSa/s, 4 kanala, signal generator do 75 MHz. Uz njega USB kabl, dve sonde, dva kabla BNC/M-na-štipaljke, jedan BNC/M-BNC/M, softver. Cena: 19.500 dinara. Ne prodajem, samo se hvalim. 🙂

Beskrajne rasprave o tome koji osciloskop vredi kupiti svode se – kao i sve slične – na to šta ko smatra da mu je potrebno. Osciloskop od 600 dolara naravno jeste lošiji nego onaj od 1900, a bolji nego onaj od 260, ali nekome sve potrebe zadovoljava Hantek 6022BE od 65. Ima nas koji samo hoćemo veliki ekran. Itd. Neki u raspravu ulaze kao da svaki dan popravljaju atomske časovnike.

Prvi utisci o 6104BD nisu nepovoljni. Sam uređaj izgleda vrlo dobro i radi po očekivanju. Program za PC ne briljira: kod generatora ima najmanje jedan ozbiljniji bag (koji se može zaobići), a korisnički interfejs deluje nedorađeno. I na Hantekovom forumu korisnici se žale na probleme uglavnom kod generatora funkcija, mada firma reaguje, odgovara, kažu da ispravljaju u novim verzijama programa. Generator ima opciju davanja signala proizvoljnog oblika, koji se prethodno nacrta, i to radi. (Zoom In i Zoom Out kod crtanja imaju zamenjene funkcije.) Izlazni DAC radi na najviše 200 MHz. Ima sweep, mada samo do 10 MHz.

S druge strane, sve funkcije četvorokanalnog osciloskopa rade bez problema, mada bi i njegovom korisničkom interfejsu dobro došla dorada. Postoje naprednije opcije, kao što je automatsko poređenje oblika merenog signala sa željenim oblikom (Pass/Fail), i sve uobičajeno – proseci, matematičke operacije među kanalima, auto setup, merenje amplitude, frekvencije i svega drugog, pokazivači, X-Y, okidanje ovako i onako, kalibracija, itd. Propusni opseg ulaznih kola zaista je 100 MHz, a može se iz programa spustiti na 20 MHz. Bafer: 64 kB. Prikazano se može sačuvati i kasnije reprodukovati unutar programa, a moguć je i izvoz više vrsta drugih podataka. FFT je ograničen na 1024 tačke, vrlo grub u prikazu. Stabilnost vremenske baze 50 ppm. Nezavisni merač frekvencije radi samo do pedesetak MHz. (Verovatno je projekat uređaja postepeno dorađivan za sve širi opseg frekvencija, pri čemu različiti delovi hardvera i softvera nisu nadgrađeni u istoj meri i kvalitetu.)

Ukupno: relativno zadovoljan. Osciloskop je u skladu s cenom. Mnogo vredi što će biti prenosiv, staje u veliki džep. Program ima 20 MB i instalira se za minut. S generatorom može biti glavobolje tu i tamo; u radu s njim treba proveriti sve dva puta, držati ga na oku, ali – upotrebljiv je. Valjda će biti novih verzija programa za PC, koji je uzrok većine objektivnih zamerki.

Click to access Hantek6000BCD_Manual_EnglishV1.0.0.pdf

002

003

003a

Slika izvezena iz programa. Pravougaoni signal (1000 Hz) iz internog generatora.

003b

Naizmenična komponenta (brum) povrh jednosmernog napona iz starog ispravljača s linearnim regulatorom. Podela: 5 ms horizontalno, 20 mV vertikalno.

003c

Vrlo kratak dodir prsta i vrha sonde. Celo polje je 100 ms.

003g

U grafičkom prozoru generatora funkcija uvek je prikazan idealan oblik.
Desno su ponuđeni oblici signala, ispod njih su dodatni parametri.

003k

Sinusni signal iz internog generatora, meren ovim osciloskopom. Oblik je u redu. Amplituda od 2 MHz do 10 MHz opadne za 0,46 dB, još 1,5 dB do 20 MHz i još 2 dB do 30 MHz, na opterećenju od 50 oma.

006

Primer upotrebe izvezenih podataka:
U Hantekovom programu ne postoji mogućnost da se FFT kriva uproseči po vremenu, da ne skače previše kad predstavlja šum. Moguće zaobilazno rešenje jeste da se podaci izvezu više puta u .xls datoteke, pa da namenski Excel list prikaže grafik koji predstavlja proseke podataka iz više datoteka. To je mali posao u Ekselu, a statičan prikaz FFT krive ionako je tu mnogo detaljniji.
Levo: šum na nepovezanom ulazu osciloskopa, grafik po jednom skupu podataka (jednoj .xls datoteci).
Desno: grafik po prosecima podataka iz 10 datoteka, ista y-osa.

006b

Naizmenično okidanje (alternate triggering) omogućava da se istovremeno posmatraju oblici signala vrlo različitih učestanosti.

Graphic1

Pass/Fail test: da li oblik ostaje unutar željenog opsega tolerancija, označenog belim.

Usput…

006g

Zanimalo me da vidim kakav je kvalitet VF signala iz malog DDS modula sa AD9850, na opterećenju od 50-ak oma. Ima mnogo zanimljivih projekata QRP uređaja sa ovakvim modulom i Arduinom.
Vidi se da je glavna suvišna komponenta po frekvenciji daleko iznad osnovne, što olakšava dalje filtriranje. Radi se o ostatku “stepenica” na frekvenciji takta digitalno-analognog konvertora (DAC, 125 MHz) i usputnim produktima uglavnom iznad 100 MHz, koji su neizbežna posledica samog načina rada direktne digitalne sinteze (DDS) VF signala.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s