Birač za pet KT antena

Šeme nisu estetski sređene, pa ih nema ovde. Međutim, uglavnom su očigledne, a svi podaci o komponentama mogu se čitati iz .brd datoteka za Eagle. Nacrti pločica dati su i kao .pdf.

 

AAA

 

Raspored

 

Napon napajanja je 15 V DC, da bi se nadoknadio pad u ULN2003 (1 V), u kablu do preklopnog dela i releja, i na diodi koja štiti od obrnutog polariteta napona napajanja i nalazi se na DC konektoru (>0,4 V). Otpor namotaja releja Finder 4061 jeste oko 220 oma, tako da vuče 55 mA  pri 12 V. Uvek je uključen samo jedan. Finder 4161 vukao bi 35 mA, pa bi bio manji i pad napona u kablu. Ostalo troši do 40 mA na 5 V.

Eagle---UK

Pločica u upravljačkom delu. Da bi bila još lakša za izradu, uklonjena su dva pina IZ PODNOŽJA za mikrokontroler. Gore levo: PTT ulaz. PTT vod inače samo prolazi kroz kućište, od činča do činča. Neophodan je da bi se smenjivale prijemna i predajna antena ako su različite.  Gore desno je dovod napajanja.

 

IDC

IDC konektori postavljaju se na kabl bez lemljenja, dovoljna je mala stega. Ima i da se kupi kao na slici. Kabl je obično kao za stare ATA diskove.

 

Svetlećim tasterima nezavisno se biraju prijemna i predajna antena, a izabrane su zapamćene i posle nestanka napajanja. Mekani tasteri mnogo su udobniji i brži od preklopnika. Staju u otvore od 16 mm, kupljeni na Aliekspresu: “4 Terminals LED Lamp Momentary Push Button Switch…”

Antene se ne mogu menjati dok traje predaja, tj. dok je aktiviran PTT. Kome nije potrebno nezavisno biranje prijemne i predajne antene, može spojiti samo pet tastera (RX), ne povezati PTT – i koristiti tako.

Tasteri su spojeni preko niskopropusnih filtera (1…2k i 0,1…1u). Nije moralo, ali je korisno. Mikrokontroler ATmega16 radi po internom oscilatoru, na 1 MHz.

5prednja

 

Vodovi do releja imaju prenaponsku zaštitu koja je daleko od savršene, pa upravljački i antenski kabl u PPS-u uvek treba odspojiti pre grmljavine. Antene koje se trenutno ne koriste – spojene su na masu, tj. na lim kućišta preklopnog dela, što važi za sve antene dok nema napajanja.

 

Eagle A5 PK

Pločica sa relejima (preklopni deo). Bakar je gore, a releji i konektor RJ-45 – sa donje strane pločice koja stoji na metalnim odstojnicima visine 30 mm. Srednji izvodi antenskih konektora nalaze se oko 5 mm iznad pločice, sve je lako dostupno za lemljenje. Ispod pločice je samo konektor koji vodi ka radio-uređaju. Varistori od 14…20 mm.

 

MINI

Plan B: najjednostavnija verzija birača sadržala bi preklopni deo s relejima i mehanički preklopnik s pet ili šest položaja koji relejima selektivno dovodi napajanje. Ovo bi tada mogla biti pločica u upravljačkom delu, kod preklopnika.

 

CCC

Može samo jedan otpornik za crvene svetleće diode i samo jedan za zelene, ali ovako je bilo pogodno za postavljanje i lemljenje. Dve vrednosti otpora izjednačavaju jačine svetla, jer su zelene LED u ovim tasterima nesrazmerno slabije. Anode (+) svih LE dioda idu na mikrokontroler.

 

DDD

Zadnja strana upravljačkog dela. S preklopnim delom spaja ga običan UTP kabl, kao za računarske mreže. Ima ih raznih. Ako je duži, proveriti pad napona na njemu.

 

 

Kućište preklopnog dela:

5ant-pk

Podrazumeva se kvalitetno uzemljenje za sve oko radio-stanice.

 

.brd, .hex, .pdf (PCB):
A5.zip

 

Obavezno staviti podnožja za ULN2003 i ATmega16. Tako –  pošto udari munja, a UTP kabl nije odspojen na vreme, biće mnogo lakše zameniti ih.

EEE

Mala eksplozija uklonila je plastiku, pa se vidi cela silicijumska pločica (čip) u sprženom ULN2003.

 

download

ULN2003, 7 x NPN Darlington drajver

 

Stari ATmega16 upotrebljen je ovde samo zbog broja pinova, druge njegove mogućnosti vrlo malo su iskorišćene. Može i ATmega16A. Tehnički list (datasheet): https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/323133-DS03.pdf

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s