VF detektor

Momo YU2MS mnogo i uporno radi na promociji digitalnih radio-komunikacija. Na Zlatiboru je napravio prvi D-STAR hot-spot u Srbiji. U jednom od sledećih projekata, pojavio se problem – kako u UHF pojačavaču snage preklapati prijem i predaju po pojavi relativno slabog ulaznog FM signala od oko 0,7 V RMS na 50 oma, ili još slabijeg.

Na brzinu sam izveo ovo rešenje, na univerzalnoj pločici:

RFS01

Šotki-diode na ulazu obeležene su sitno i nečitko :-), a svakako su slične tipovima 1N5711 ili BAR28.

Operacioni pojačavač radi kao komparator. 1N5819 daje referentni napon od oko 0,18 V. Ulazni VF signal ispravlja se i filtrira udvajačem napona, tako da se na neinvertujućem ulazu dobije pozitivan jednosmerni napon. Čim taj napon postane viši od referentnog, izlaz komparatora diže se na visok naponski nivo i aktivira tranzistor koji pogoni relej (nije prikazan na nacrtu), povezan između kolektora i plusa. Nema potrebe za histerezom, jer ulaz ima dva diskretna VF nivoa, s obzirom da je u pitanju FM, konstantna amplituda.

Kada nestane ulazni VF signal, izlaz komparatora vraća se na niski naponski nivo, tranzistor se zatvara, relej otpušta.

Provereno: radi na 450 MHz, 0,7V RMS.

Efikasnost i svrsishodnost udvajača napona zavisiće i od vrednosti upotrebljenih kondenzatora. Ovde je naznačeno 220pF – kao kompromis koji omogućava (pretpostavljeno) pokrivanje šireg opsega učestanosti. Ni obično jednostrano ispravljanje nije zlo.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s