Birači antena (2011…2017.)

_fotografija0464

fotografija0491a

fotografija0541

_fotografija0483-1

.

OPIS I UPUTSTVO ZA M12-10 (PDF):

M12-10 v1.06 SR.pdf

Aktuelna verzija hardvera ima nešto praktičnije rešeno kolo PTT-a. I prethodno je taj deo bio savršeno funkcionalan, ali je unutra bio naglašeno ambiciozan (bolje zvuči nego ‘komplikovan do bola’) – mada namerno, da bi se testirale razne tehnologije (galvansko odvajanje, tolerisanje visokih napona oba polariteta, MOSFET releji itd).

Aktuelna verzija još bolje pogoni releje na baš velikim udaljenostima (iako ni do sada s tim nije bilo problema). Trebalo bi i da se mala aplikacija za PC preradi bar za Windows 7. S obzirom da se kod radio-amatera tipično koriste stariji računari, za sada je ostala u upotrebi verzija za Windows XP i serijski port. To nije problem i zato što je PC potreban samo kada se upisuju nova imena antena, inače je uređaj samostalan.

Razmatrao sam mogućnost da preklopnim kutijama, koje ponekad stoje pod krovom ili na stubu, obezbedim mali izvor toplote, tek da ne ledi unutra. Pripremio sam i testirao koncept. Međutim, tokom pet-šest godina upotrebe nigde nije bilo potrebe za time. Naravno, važno je da se unutrašnjost preklopnih kutija savršeno zaštiti od ulaska vode.

Tokom ovih godina nismo imali nijedan otkaz releja, iako su korišćeni sa snagama preko 2 kW, od 1,8 do 50 MHz. (Uređaji su samo površno testirani na UKT-u.)

Među prijateljima radio-amaterima bilo je mnogo sumnji – da li za ovu namenu mogu dobro poslužiti obični AC releji. I ovim je pokazano da mogu, a takođe ne treba izgubiti iz vida da dobri fabrički primopredajnici odavno koriste slične manje releje za preklapanje stotinak vati na kratkim talasima. VHF, SHF… mogu biti druga priča, ali KT ide bez primetnih gubitaka ili drugih problema. Može se izmeriti malo povećanje SWR-a,  posebno na 21 i 28 MHz, ali sasvim podnošljivo.

Svi releji ipak nisu isti i nisu jednako pogodni za ovu namenu. Koristio sam modele Finder 4061 (16A) i FInder 4161 (16A). Na jednom mestu primene dve preklopne kutije povezane su (već više godina) jedna u drugu, tako da signal u oba smera prolazi kroz dva releja. I to ide glatko.

25727-1063

Imali smo udar munje oko 50 metara od stuba na kome stoji jedna preklopna kutija, udar dovoljno jak da izazove ozbiljan požar na kući u susedstvu. Da je komandni UTP  kabl bio odspojen, šteta bi bila minimalna: samo diode kod releja. Ovako, indukovani udar se preko komandnog kabla preneo u upravljačku kutiju u PPS-u. Ipak: šteta je bila samo oko 400 dinara i pola sata posla. Dakle: upravljački kabl (kao i koaks) treba odspojiti ako postoji opasnost od električne oluje. Ovo iskustvo sa munjom pažljivo je proučeno i upotrebljeno pri izradi nove (još robustnije) verzije.

Na lokacijama sa više antena po bandu, upotreba Birača antena značajno smanjuje potrebu za rotiranjem, posebno zato što on ima nezavisno biranje prijemne i predajne antene.

Zgodno  je imati istovremeno sve antene na raspolaganju za prijem: dok DX-stanica emituje, za par sekundi nađe se antena na koju se najbolje čuje, a to ne mora biti čak ni antena za taj opseg.

Na radio-amaterskoj takmičarskoj lokaciji, napajanje elektronskog uređaja ne može biti preterano zaštićeno niti filtrirano. Taj pristup primenjen je i ovde: varistor, topivi osigurač, TVS na oba DC napona i na svim vodovima koji napuštaju kutiju.

Veći je problem lim i bravarija, nego softver i električna šema. Mikrokontroler ATmega8 upravlja radom uređaja, prati tastaturu, ispisuje tekst na displeju, uključuje releje preko ULN2003. Napon za releje daje 7815, tako da ima prostora da se usput izgubi neki volt. Veza sa računarom (samo za upisivanje naziva antena) ostvaruje se preko MAX232, klasika.

Za povezivanje upravljačkog i preklopnog dela koristi se standardan UTP kabl (kao za računarske mreže), sa standardnim konektorima RJ-45. Iako se preklapa deset antena, dovoljno je sedam žica, jer se koristi matrica 5×2: pet vodova idu ka masi preko ULN2003, dva dovode plus preko dva PNP tranzistora koje okida isti ULN2003. U upravljački deo uključuje se i PTT kabl, tako da se mogu nezavisno birati prijemna i predajna antena: čim se pređe na predaju, automatski se uključuje predajna, i obrnuto.

Upravljački deo Birača M12-10 sadrži ukupno pet integrisanih kola. Pločica je jednostrana, a veći broj komponenata nalazi se na strani bakra (SMD). Rado ću napraviti i detaljan tehnički opis projekta, kada bude vremena. Preklopni deo sadrži samo releje i prateće pasivne komponente. Softver u mikrokontroleru nije posebno složen. Koristio sam Bascom AVR i malo asemblera, mada sam rutinu za čitanje tastature napisao iz početka. Baskomova mi nije odgovarala zato što uslovljava da se koriste pinovi istog porta. Veći je problem bio izboriti se sa relativno malim brojem pinova: neki su morali dobiti dvostruke funkcije. Morao sam primeniti serijsku komunikaciju bez kristala ili rezonatora, sa lelujavim unutrašnjim RC oscilatorom, pa sam softverom rešavao taj hardverski problem. (To je zanimljiva AVR pričica sama za sebe. Drugom prilikom.)  Sve je na kraju proradilo kako treba i radi dobro već godinama.

Najjednostavnija bi bila varijanta samo sa jednim mehaničkim preklopnikom i relejima, to je svima dostupno i lako izvodljivo. Dobro je ako se doda mogučnost upotrebe različite antene na prijemu i predaji. Dobro je ako se doda mikrokontroler, pa se koriste tasteri… itd.

 

preklopna-kutija-m12-10

fotografija1438

fotografija1430

 

Ovi za četiri antene postoje u po jednom primerku:

bam11-4

fotografija0577

 

Varijanta za pet antena već je standardizovana, bar upravljački deo i pločica sa relejima. Rane verzije imaju posebne LE diode, nova je sa svetlećim tasterima. Kućište preklopnog dela prilagođeno je mestu primene.

jos-pet-antena-kod-yu1jw

 

Ovo  je sada standardan “mali” birač antena:

5prednja

 

Zadnja strana:

5zadnja

 

Kutija preklopnog dela:

5ant-pk

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s