Sekvencer starinski po N6CA

tr

Uređaj je namenjen amaterskim radio-stanicama, pre svega za UKT. Obezbeđuje da pri prelasku na predaju i povratku na prijem radio-uređaj, linear, niskošumni pretpojačavač – obave tu promenu vremenski usklađeno, određenim redom, bezbedno.

Izvor (ARRL Handbook, 1991. godina):

Click to access time_relay.pdf

Dok se C1 puni, rastući napon okida redom četiri analogna komparatora u LM339, jedan po jedan, svaki sledeći sa većim referentnim naponom.  Pri pražnjenju, izlazi četiri komparatora vraćaju se u prethodno stanje obrnutim redosledm. Izlazi komparatora povezani su na tranzistore koji  upravljaju relejima. Tako je obezbeđen uvek ispravan redosled, kao i kašnjenje između aktiviranja-deaktiviranja pojedinačnih releja.

Drugo integrisano kolo, 4030, dodaje mogućnost obrnutog rada za svaki relej posebno, zavisno od toga da li se koristi mirni ili radni kontakt, zavisno od konkretne šeme povezivanja celog sistema.

Ovaj projektni zadatak kao stvoren je za mikrokontroler i sada imam jedan takav projekt sa ATtiny2313. Međutim, ova stara šema realizovana je mnogo puta – i to radi dobro. Našao sam na Internetu dosta pohvala, ali samo lošu sliku-bitmapu nacrta pločice, pa sam je morao doraditi.

http://www.qsl.net/i1kfh/homebrew/accessories/sequencer/main.htm

Nacrt štampane pločice (PDF):
https://app.box.com/s/e6zayy64pmoglaelpike58seaqjf9gcv

Ovako izgleda primerak izrađen za YU1WS/YU0T:

sekvencer-za-linear-lna-itd

 

U odnosu na originalnu šemu, dodata je prenaponska zaštita i još kapacitivnosti paralelno napajanju, kao i svetleća dioda koja pokazuje prisustvo napona napajanja. Izlazne tranzistore štite zener-diode od po 1W (u originalu su 0,5W).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s