YU1ZZ Contest Voice Keyer (2006.)

Pre jedanaest godina, uz kafu, Milanu YU1ZZ i Lazu YU1JW pokazivao sam integrisano kolo za snimanje i reprodukciju zvuka ISD1420, sa kojim sam već imao izvesno iskustvo. Milan je dao ideju da osmislimo i realizujemo ovaj uređaj koji govori neumorno umesto operatora, posebno u takmičenju, dakle – contest voice keyer. YU1ZZ je postavio projektni zadatak.

Danas bih mnogo toga u samom kolu uradio drukčije i jednostavnije, ali onda me je (između ostalog) u velikoj meri terala potreba da jednostrana pločica bude što lakša za kućnu izradu. Mnogi su detalji kola uslovljeni time.

Učestanost uzorkovanja pri snimanju iznosi 6,4 kHz. Mikrofon je elektretski. Dodao sam samo malo kompresije dinamike. Memorijski prostor u ISD1420 (koji je i tada već bio staro kolo) može se podeliti u najviše 160 delova, a spolja se adresira preko magistrale široke 8 bita. Novija ovakva kola imaju SPI interfejs.

Ukupno je na raspolaganju 20 sekundi zvučnog zapisa: osam sekundi u prvoj memoriji i po četiri sekunde u ostale tri. Ima ponavljanje poruka, sa podesivom pauzom između. Mikrokontroler je ATtiny2313. (U većini primeraka. Počeo sam sa AT90S2313, a sada su neki i sa ATtiny4313. Pločica i ostale komponente isti su.)

Milan je – po željama – svima ugrađivao odgovarajuće konektore, relej koji odvaja postojeći mikrofon, PTT taster, ulaz za papučicu.

U upotrebi je mnogo ovih uređaja. Rade često na takmičarskim lokacijama, gde elektronici nije nimalo lako.

 

cvk

 

Napajanje je dobro filtrirano i zaštićeno. ATtiny2313, tj. program u njemu, upravlja radom uređaja. Rukovanje je krajnje jednostavno. Audio-signal za radio-uređaj uzima se iz ISD1420, a mali pojačavač sa LM386 pogoni lokalni zvučnik, koji se može i isključiti. Zvučnik je u prvim primercima postavljan ispod gornje ploče kućišta, ali je kasnije premešten na “pod”, tako je lakše i sigurnije.

U početku sam očajavao zbog tastera BREAK koji prekida reprodukciju resetujući mikrokontroler. Rešenje mi se činilo baš nezgrapnim, a bio sam ga odabrao valjda zato što je najmanje komplikovalo pločicu. Kasnije sam shvatio da je taj način zapravo najpouzdaniji. Uređaj se inače pokazao otpornim na sve elektromagnetne užase takmičarskih lokacija.

PTT se aktivira preko rid-releja zato što mi je tada izgledalo da u upotrebi još ima starinskih radio-uređaja sa čudnim naponima na PTT vodu.

Šta god naknadno mislio o prvom nacrtu, nisam hteo tek da komplikujem stvar novim verzijama. Poslednja pločica ista je kao prva, svi upotrebljeni mikrokontroleri kompatibilni su sa svim pločicama.

dsc03604

 

dsc03606

 

dsc03605

 

02

 

konektori

 

05

 

SPISAK DELOVA, SKLAPANJE (PDF): https://app.box.com/s/cwof2szj5x2jm7uqhf2ns0a81y7wgxv3

UPUTSTVO za YU1ZZ Contest Voice Keyer (PDF):   https://app.box.com/s/63aw88th500r27cmx492ixljz9c70syp

HEX za ATtiny2313: https://app.box.com/s/hjwao5kuv1y1oioyl8wzwnw1e2oi5nbf

 

voice-sklopljen-1

 

Nalepnica sa novijim dizajnom:

novi-dizajn-2014

 

Možda je bezbednije i jednostavnije sa spoljnim izvorom napajanja 9-12 V DC. Za varijantu koja radi na 220V AC, preporučen je trožilni napojni kabl.

Ako sagradite YU1ZZ Contest Voice Keyer, javite se. Biće nam drago.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s