Zašto se cevni lineari podešavaju, a tranzistorski ne

Za one koji nisu radio-amateri: “linear” je visokofrekventni pojačavač snage, često od 500W do 2kW.

Dakle: zašto se cevni lineari moraju podešavati-štimati (skoro) pri svakoj promeni frekvencije, a tranzistorski ne?

 

ampli-kenwood-tl922

 

Praktično svi VF pojačavači snage sa elektronskim cevima (lampama) rade u klasi AB, što znači da provode-pojačavaju tokom jedne cele POLUperiode VF signala, i samo kratko tokom druge. Zato se na anodi lampe dobija signal koji je isprekidan (u vremenskom domenu), tj. pun harmonika (u frekventnom).

klasa-ab

Ulaz  i izlaz pojačavača u klasi AB. Kod cevnog lineara izlaz pojačavača u užem smislu jeste anoda.

 

Da bi se popunili prekidi, neophodno je rezonantno kolo, tzv. pi-filtar, koji ovde radi slično zamajcu čija inercija održava ravnomerno obrtanje osovine i ako je dovod energije isprekidan. U toj ulozi, frekvencija rezonancije pi-filtra mora uvek biti jednaka radnoj frekvenciji predajnika, pa se zato kolo mora ponovo podesiti svaki put kad se ova značajnije promeni. On takođe prilagođava izlaznu impedansu tako da odgovara relativno niskoj impedansi antene.

pi_filter

 

21731212_306410213168006_2420657959391108024_n

 

Pojačavači u klasi A bili bi vrlo neefikasni. Osim toga, skoro je neizvodljivo proizvesti kompaktne širokopojasne VF transformatore koji bi uvek visoku impedansu anode prilagođavali na 50 oma antene.

S druge strane, tranzistorski VF pojačavači snage obično sadrže MOSFET tranzistore u “puš-pul” spoju (u klasi AB), tako da pojačavaju obe poluperiode VF signala. Ne treba im rezonantno kolo da rekonstruiše sinusni talasni oblik. Zatim, tranzistorski pojačavači u tom spoju imaju vrlo nisku izlaznu impedansu i lako je napraviti širokopojasne VF transformatore za prilagođenje impedansi antene. Dodaju se i pojasni filtri, svaki pokriva jedan ili dva radio-amaterska opsega.

 

kpa500top

Elecraft KPA500

 

pa_filters_lg

Izlazni stepen i filtri u Yaesu VL-1000

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s