Crtanje šema

sema-losa

Da bi se nacrti-šeme elektronskih kola mogli lako čitati:

– Ulaz neka bude levo, izlaz – desno. Za celu šemu i svaki stepen.
– Minus je dole, plus je gore.
– Put signala neka bude prav koliko je to moguće.
– Vodovi mogu biti postavljeni samo – ili vodoravno ili uspravno. Komponente takođe. (Diode u grecu samo su uobičajen izuzetak od pravila.)
– Vodovi neka budu što kraći, ali ne po cenu preglednosti.
– Vodovi neka ne skreću neposredno kod komponente. Svaki vod iz komponente ide pravo, donekle. Vodovi na nacrtu ne idu preko simbola komponenata nikada, niti preko drugih vodova kada je to moguće izbeći.
– Na spoj dva voda koji se sreću pod pravim uglom – dodaj tačku. Ako se dva voda seku samo na crtežu, tj. između njih nema električnog spoja, tu tačke nema.
– Upiši tekst koji će pomoći lakšem tumačenju šeme. Opiši ulaz, opiši izlaz. Opiši sve što crtež ne govori, a važno je.
– Uvek koristi isti simbol, iste veličine, za istu vrstu komponente. Slična kola predstavi na sličan način.
– Koristi simbole za masu i suprotan pol napajanja, da bi se crtalo manje vodova.
– Ujednači rastojanja. Ujednači gustinu sadržaja na svim delovima nacrta.
– Imaj u vidu da ćeš nacrt ponovo tumačiti i ti. Crtaj  i opisuj detaljno. Sve što danas držiš u glavi – zaboravićeš potpuno i vrlo brzo. Ostaće samo slika na papiru ili u računaru.

Dobrih primera ima u izobilju na Internetu, posebno u tehničkoj dokumentaciji koju daju veliki proizvođači elektronskih komponenata i uređaja.

Naravno: pojaviće se redovno okolnosti kada će biti razložno odstupiti od ovih preporuka. U svakoj ozbiljnoj šemi može biti opravdanih odstupanja. Ali, to će biti samo nužni izuzeci od pravila.

Isto kolo kao na vrhu teksta, samo predstavljeno na bolji način:

sema-dobra

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s