Regulacija snage (2006.)

20140813025210343

Deo starog članka u kome se inače prikazuje jedna varijanta regulatora-dimera za 220V AC. Ovde se samo izvodi formula za računanje snage na potrošaču koji se kontinualno kontroliše  preko trijaka (TRIAC).  Usput se objašnjava zašto je odnos vršne i efektivne vrednosti naizmeničnog napona ili jačine struje (za sinusoidu) – baš kvadratni koren iz dva. (Matematički postupci prilično su skraćeni.)

Formule

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s