Zašto se ispravljačke diode ne vezuju paralelno

diode

Ponekad izgleda da bi bilo korisno ispravljačke diode povezati paralelno. Na primer, ako treba da se ispravi struja jačine 1,5 A – staviti paralelno dve 1N4007 (svaka trpi do 1 A).

Ali: diode nemaju potpuno ista svojstva, čak iako su istog tipa i potiču sa iste proizvodne linije. Jedna će – recimo – na sobnoj temperaturi pri datoj jačini struje pokazivati pad napona od nominalno 0,781 volti, a druga 0,783. Zato će kroz prvu diodu odmah poteći nešto veća struja, zbog čega će se ona više grejati. S porastom njene temperature, smanjivaće se pad napona na njoj, pa će ona provoditi još više struje i još više će se grejati, pa će pad napona na njoj biti još manji, pa će provoditi više struje… Tako u krug sve dok ta dioda ne preuzme svu struju, ne pregreje se i otkaže. Tada će sva struja poteći kroz drugu diodu, koja će takođe izgoreti.

Dve približno jednake ispravljačke diode mogle bi se u principu povezati paralelno ako se svakoj na red doda po jedan otpornik koji pri datoj jačini struje pravi pad napona dovoljan da nadoknadi razliku između napona na diodama. Ako je na jednoj od dioda pad napona manji, povećanje jačine struje kroz nju povećava pad napona na njenom otporniku. Ovakvo povezivanje nije praktično za diode. Međutim, sličan metod primenjuje se kod tranzistora (bipolarnih, “običnih”) kada se povezuju paralelno, recimo – u snažnim ispravljačima.

MOSFETi se mogu povezivati paralelno, jer se oni ponašaju kao otpornici sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom. Ako jedan od MOSFETa počne više da provodi, rast temperature na njemu povećaće njegov otpor, zbog čega će više struje teći kroz druge MOSFETe.

 

Ispravljačke diode mogu se vezivati na red, radi povećanja maksimalnog ukupnog reverznog napona: sabiraju se maksimalni reverzni naponi pojedinačnih dioda. Tada se paralelno diodama mogu staviti otpornici koji izjednačavaju napone na pojedinačnim diodama, ponekad i kondenzatori paralelno njima (protiv smetnji).

Među stručnjacima još ima neslaganja o tome koliko su ovi otpornici neophodni sa savremenim diodama, koje imaju vrlo ujednačena svojstva i ugrađene zaštitne mehanizme. ARRL Handbook je odlučno protiv otpornika, mada oni mogu imati smisla barem ako se koriste stare diode, diode različitog tipa ili različitih proizvođača.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s