Relej, dioda

diopro

Kada se isključl tranzistor koji pogoni relej, struja kroz namotaj releja nastavlja da teče (zbog induktivnosti), što prouzrokuje pojavu napona na krajevima namotaja, napona dovoljno visokog da tranzistor “probije”. Zato je uobičajeno da se paralelno namotaju poveže dioda koja zatvori kolo čim napon na namotaju dostigne oko 0,7 V, tj. čim kolektor postane za 0,7 V pozitivniji od napona napajanja. Ovaj način zaštite prekidačke komponente (tranzistora) može se videti u skoro svim radio-amaterskim konstrukcijama. U 99% slučajeva – to je u redu, jednostavno i prihvatljivo rešenje.

Međutim, ovaj način zaštite ima dve važne (međusobno povezane) mane:

1. Drastično usporava otpuštanje releja. Kada se tranzistor isključi, dioda omogućava da kroz namotaj struja teče još neko vreme i da se iskoristi skoro sva energija zadržana u namotaju. Ako proizvođač kaže da taj tip releja otpušta za – na primer – pet milisekundi, sa diodom ovako povezanom trebaće mu 20 ili 30 milisekundi da se kontakti razdvoje. U većini slučajeva to nije problem, ali – negde će biti.

2. Postepeno opadanje struje znatno smanjuje silu kojom opruga razdvaja kontakte. Kod releja koji prekidaju veće struje, posebno jednosmerne, na kontaktima uvek dolazi do mikrovarova koji spajaju kontakte (i vremenom ih erodiraju). Zato je potrebna dovoljna sila da raskine mogući mikrovar pri svakom isključenju. Dakle, ako je tranzistor zaštićen na opisani način, veća je šansa da kontakti zalepe.

 

Drugi načini, koji nemaju pomenute nedostatke:

dsc00232

Maksimalan napon na kolektoru tranzistora može dostići: Vz.

Vz mora biti znatno veći od Vcc.

 

Ili:

dsc00228
Vz je ovde  obično približno Vcc. Maksimalan napon na kolektoru tranzistora može dostići: Vcc+Vz+1. Obratiti pažnju na polaritet obe diode.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s