Persistence of Vision, Svetlopis ili “Lažu te oči” (2007.)

picture30

POV je engleska skraćenica za ‘persistence of vision’, odnosno takozvanu ‘tromost oka’: pojavu da čovek svesno ne može da razgraniči pojedinačna diskretna stanja slike u vidnom polju – ako se ona prebrzo smenjuju, već se tada ispoljava spontana težnja da se uzastopnim stanjima slike pripiše kontinuitet u vremenu i prostoru (time i u značenju). Najmasovnije primenjene tehnologije koje koriste ovu pojavu jesu film i televizija, kao i računarska grafika.

 

picture49

 

Precizno fiziološko i psihološko objašnjenje ove pojave, kao i ispravnost i širina primenjivosti samog izraza sporni su i među specijalistima, ali to za ovu priču nije važno, a dalja rasprava ionako lako prođe prirodu ljudske percepcije, pa se stigne do prirode same realnosti. Bilo kako bilo: i kada neka slika prestane objektivno da postoji ispred otvora zenice, oko je vidi još neko kratko vreme, a mozak percipiranom sadržaju daje kontinuitet. Često se ovaj “kontinuitet” površno razume kao – isključivo – “iluzija neprekinutog pokreta”, ali zapravo to može biti i iluzija neprekinutog mirovanja, neprekinute promene/zadržavanja oblika, boje itd.

 

picture43

 

Pojava je veoma zanimljiva i pruža mogućnosti za lepe projekte, ali nikako da se nađe dovoljno vremena i da se steknu drugi uslovi za rešavanje mehaničkih i drugih problema koji idu uz ambiciozne zamisli. Ova prosta igračka zato je došla kao utešni projektić: ima samo niz od sedam dvobojnih svetlećih dioda, a može se pričvrstiti za točak dečjeg bicikla – komadima izolovane krute žice, vezicama za kablove, zalepiti plastikom ili slično. Napaja se iz tri baterije od po 1,5 V vezane na red, koje su takođe na točku, među paocima. Na ramu stoji jak magnet, a senzor na pločici reaguje na prolazak pored magneta, dajući signal programu u mikrokontroleru da ispisivanje natpisa može da počne, uvek na istom mestu (pri istom uglu) pri svakom obrtaju točka. Svetlećim diodama ispisuje se jedna po jedna (nominalno) vertikalna linija rasterizovanih slova/znakova, a brzo okretanje točka čini da se ceo natpis vidi kao da lebdi unutar točka. Brzinu ispisivanja, od koje zavisi prividna širina znakova, program prilagođava brzini okretanja točka, prema učestanosti negativnih impulsa sa Hall-effect senzora. Zato je širina slova približno ista za razuman opseg brzina. Naravno, brzina kretanja bicikla uvek se mora prilagoditi uzrastu i veštini vozača.

Snažni magnet bio je deo pozicionera glava neispravnog hard diska. Senzor – odnosno prekidač sa Hall-ovim efektom – malo je podignut iznad pločice, zalepljen na kockast komadić gume, tako da prolazi na oko 13 milimetara od magneta, što je dovoljno blizu.

Donja strana pločice izolovana je od metalnih delova točka prvo kartonom, a kasnije debelim komadom meke gume, isečenim po meri i zalepljenim za pločicu oko ivica. Gornja strana prototipa nema za sada nikakvu zaštitu (od vode, najpre), ali može se obmotati najlonom, ubaciti u  termo-bužir, ili slično – naravno – uvek vodeći računa da svetleće diode ostanu van zaštitnog pokrivača ako je on neprovidan. Tri baterije po 1,5 V već sada su izolir-trakom čvrsto uvezane u prilično zaštićen paketić.

Upotrebljene su svetleće diode od 5 mm koje mogu da daju crvenu ili zelenu svetlost, zavisno od polariteta napona koji se dovede na njihove izvode.

Veličina i konstrukcija konkretnog bicikla otežali su montažu i sasvim ograničili mogućnosti. Svetleći natpisi mnogo efektnije bi izgledali na većem biciklu koji se pri tom i brže kreće, ali – pločica, baterije i magnet lako će biti skinuti i premešteni na taj novi bicikl, kada za to dođe vreme. Ili će biti izrađena nova, bolja verzija.

Srećom, i ovoliko je još uvek dovoljno da barem dete predškolskog uzrasta impresionirate svojim poznavanjem elektronike.

montazna

Dimenzije štampane pločice su 57mm x 37mm; jednostrana je, bez SMD komponenata. Izvorni kod programa za mikrokontroler, pisan više u Bascomu nego u asembleru, postavljen je na sajt InfoElektronike. Opremljen je komentarima. I sa oko 110 bajtova u natpisima, program u sadašnjem obliku zauzima samo oko 34% fleš-memorije mikrokontrolera, tako da ima dosta prostora za dorade i proširenja.

pov_sl_1

 

pov_sl_5

 

pov_sl_2

 

pov_sl_4

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s