Indikator napona za 12V, malo poigravanja (2004.)

indikator

Mali sklop prikazan naizgled “naopakom” šemom vrlo dobro pokazuje stanje napona napajanja: dok je na ulazu indikatora 12 volti, žuta LED1 svetli (za ljudsko oko) neprekidno – sve je u redu. Ako napon padne ispod 11 V, LED1 počinje da svetli pravilno isprekidano, trepćući sve sporije ako se napon dalje smanjuje – time jasno pokazujući nivo napona. Malo ispod 9 V, maksimalno usporeno treptanje konačno će prestati i LED1 će se potpuno ugasiti. Tako su i eventualna kolebanja napona ispod 12 V živo predstavljena promenama učestanosti treptanja žute LE diode.

T1 je povezan tako da izaziva oscilovanje čija je učestanost srazmerna ulaznom naponu. Relaksacioni oscilator prestaje da radi (i LED1 se gasi) kada ulazni napon postane nedovoljan da izazove lavinski proboj kroz T1. Opisani “trik” neće raditi sa svim tipovima tranzistora. Ovakav režim rada nije dugoročno dobar za upotrebljeni tranzistor, posebno za njegovu primenu kao pojačavača u nekom drugom kolu.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s