Pasivni Ethernet hab (2005.)

pe-hub-01Slika 1.            Kombinacije slova i brojeva označavaju računare, odnosno odgovarajuće ženske konektore – i pinove. Na primer: tačka A1 povezuje se na pin broj 1 ženskog konektora RJ-45 preko koga se na hab povezuje računar A, ili jednostavnije rečeno – na pin 1 konektora A. Tačka C6 povezuje se na pin 6 konektora C. Tačka B3 povezuje se na pin 3 konektora B, itd. Kablovi između haba i računara sasvim su obični, neukršteni, kakvi se inače koriste za povezivanje mrežnih uređaja na koncentratore (habove).

 

Kablovsku infrastrukturu računarskih Ethernet mreža danas najčešće čine osmožilni UTP kablovi (četiri upredene parice), mada se za standardne brzine od 10 i 100 Mb/s od osam provodnika zaista koriste samo četiri: prvi i drugi, treći i šesti. Jedan par služi za predaju, drugi za prijem. Da bi se povezala dva računara dovoljan je ukršteni (cross-over) kabl u kome je predajni par sa jedne mrežne kartice spojen na prijemne kontakte druge, i obrnuto. Situacija je malo složenija kada treba umrežiti tri ili više računara.

U poludupleksnom načinu rada mrežna kartica neprekidno “osluškuje” na svojoj prijemnoj parici i neće početi da šalje podatke ako detektuje bilo kakav saobraćaj. Pa i ako se u toku slanja otkrije prisustvo drugog signala – slanje se prekida, a ponovo će biti pokušano posle pseudoslučajno određenog perioda vremena. Hab mora da omogući da ono što jedna kartica po svojoj predajnoj parici šalje bude dostupno prijemnim paricama svih kartica u mreži, osim njenoj. Kartica ne sme na svom prijemnom paru “čuti” ono što sama emituje, jer će to odmah protumačiti kao koliziju i prekinuti slanje.

Ovde prikazani koncept izgleda da ispunjava osnovnu funkciju. Testiran je sa tri PC računara koji su radili pod operativnim sistemom Windows 2000, a imali su mrežne adaptere (kartice) srednje ili niže klase, firmi Intel i 3Com, koji su bili podešeni na 10 Mbps i Half Duplex. Računari su sa habom bili povezani kablovima dužine 10, 16 i 22 metra. Pregled sadržaja mrežnih foldera, prenos dokumenata istovremeno u više smerova i slični poslovi uobičajeni na lokalnoj mreži – odvijali su se glatko. Prenos datoteke od 4,1 MB između bilo koja dva računara, neometan drugim saobraćajem na maloj mreži, trajao je 5-6 sekundi. Nije bilo problema ni kada je jedan od računara bio udaljen 35 metara: datoteka od 6,3 MB prolazila je za 8-10 sekundi.

pe-hub-02

Način povezivanja tri računara – A, B i C – vidi se na prvoj slici. Diode su ovde (sticajem okolnosti) BA243 i BA244. Radilo bi i sa običnim višenamenskim Si diodama.

Uređaj ne zahteva nikakvo napajanje, a smešten je u kutijicu KM35B, spoljnih dimenzija 90x65x35 mm. Diode su zalemljene na komadiću univerzalne pločice, učvršćenom šrafom koji istovremeno spaja i polovine kutije.

 

Januar 2017. godine:

Nisam posvetio mnogo pažnje ovome, samo dan ili dva dok sam napravio i probao. Ovo je tek (poučan?) eksperiment. Nisam se kasnije vraćao. Prethodno sam video jedan ruski koncept sa otpornicima, koji očigledno nije bio dobar.

Signal od kartice koja predaje ovde je oslabljen kroz po dve redno vezane diode na putevima do oba primaoca, a kroz šest dioda na putu do prijemnog para iste kartice. Kroz dve će nekako proći, a kroz šest – neće nikako. Svaka dioda obara naponski nivo signala za oko 0,7 V.

Ovaj hab – po jednom vrlo grubom računu – između računara unosi slabljenja koliko bi unelo 100-150 metara standardnog kabla Cat5. Zvuči strašno, ali i ne mora biti – zato što 10Base-T (10 Mbps) ima robustniji fizički sloj nego “normalna” brza varijanta 100Base-TX: njegovi signali staju u mnogo niži opseg frekvencija pa trpe tri puta manje slabljenje u provodnicima, a podaci su kodirani većim naponima i sa samo dva nivoa. Osim toga, hab – za razliku od kabla – ne unosi kašnjenja.

Svičevi su vrlo jeftini, a neuporedivo bolji za kućne mreže. Pasivni hab ima primenu samo tamo gde u većem projektu zbog nečega postoje dva mrežna uređaja, brzina protoka nije kritična, ali su bitne dimenzije, težina i odsustvo potrebe za napajanjem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s