Mali ispravljač sa regulacijom napona i ograničenjem struje – 1,3-12V, do 1A (2004.)

723-00

 

U široko dostupnim projektima sa LM723 obično nije dovoljno naglašen problem sklonosti ka oscilovanju. U šemi na slici ovaj problem je otklonjen na najjednostavniji praktičan način. Kondenzator C3 sprečava povratnu spregu preko napajanja integrisanog kola, a C2 dozvoljava samo spore promene napona na neinvertujućem ulazu, filtrirajući svaki šum. C3 i C4 zalemljeni su skoro na same nožice integrisanog kola, najbliže moguće. Ispravljač radi pouzdano, a stao je u vrlo malu kutiju – 160x140x60mm (KM60). U upotrebi je kao pomoćni radionički izvor.

723-02

Potenciometar R2 reguliše izlazni napon. Opseg regulacije izlaznog napona može biti i drukčiji – promenom vrednosti R4 i R5.

Maksimalna jačina struje iznosi:  Imax = 0,65 / R3  (ampera)

Sklop je od kratkog spoja na izlazu zaštićen posredstvom R3 na kojem se stvara pad napona koji pri oko 0,65 V aktivira prekostrujnu zaštitu unutar integrisanog kola. D2 štiti od pojave inverznog napona na izlazu ispravljača. Bez dodatnog tranzistora, LM723 mogao bi dati najviše 150 mA, a dozvoljeni opseg ulaznih napona jeste od 9,5 V do 40 V.

B1        40V/2,5A

C1        2200uF (još bolje – 3300uF)

C2        4,7uF

C3        100nF

C4        1nF

C5        330nF

C6        100uF

D1        zelena LED

D2        1N4007

F1         0,1A

F2         2A

IC1       LM723 u DIL14

R1        1k  1W

R2        pot. 5k

R3        0,56R 2W

R4        3,3k

R5        4,7k

S1         250V/1A

T1        2N3055 i hladnjak 5°K/W

TR1      220V/17V/2A

C3 i C4 – keramički; postaviti ih što bliže integrisanom kolu.

Svi vodovi povezani na integrisano kolo treba da budu što kraći.

Maksimalna disipacija na R3:      0,42 / R3  (W)

Minimalna vrednost C1:              Imax* 2000  (uF)

Maksimalna disipacija na T1:      Imax * Uce  (W)

(Uce je pretpostavljena najveća moguća razlika između jednosmernog ulaznog napona i izlaznog napona, pri maksimalnoj jačini struje na izlazu, tj. napon između kolektora i emitera T1 pri minimalnom naponu na izlazu i maksimalnoj jačini struje.)

Maksimalni izlazni napon: 7,15 *((R4+R5) / R5)  (V)

P.S.   Povećao sam kasnije vrednost R4, tako da sada ispravljač daje do oko 14 V. Posle trinaest godina skoro svakodnevne upotrebe i mnogo kratkih spojeva, radi kao prvog dana. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s