Provera karakteristične impedanse koaksijalnog kabla / Verifying characteristic impedances of RF coaxial cables

Kako brzo proveriti da li je karakteristična impedansa koaksijalnog kabla 50 Ω? Varijanta A:Na jedan kraj kabla povezati otpornik od 50 Ω, po mogućnosti neinduktivan. Drugi kraj kabla povezati na bilo koji uobičajen antenski analizator – SNA, VNA… Ako je kabl ispravan i ima karakterističnu impedansu 50 Ω, SWR će biti 1:1 preko celog frekventnog…

Kalibracija

Excel-tabela koja služi za kalibraciju, to jest: izračunava koeficijente korektivnih linearnih izraza za softver koji obrađuje sirove rezultate merenja, bilo da je u pitanju SWR-metar, vatmetar, voltmetar, merač kapacitivnosti itd. Može se uneti do 21 par idealnih i izmerenih vrednosti, a brojevi imaju do pet decimala. Sve se to može i menjati po želji. Podrazumevamo…

Utvrđivanje dužine ili faktora skraćenja koaksijalnog kabla, dva načina / Measuring coax velocity factor and coax length, two methods

1. Samo mereći SWR, jednostavno . . Ovde gledamo samo MAKSIMUME grafika, a oni su na oko 16,2 MHz i na trostrukoj vrednosti, oko 48,6 MHz. To su frekvencije na kojima je dužina kabla (od otpornika pa do drugog kraja) jednaka neparnom umnošku λ/4, pomnoženom faktorom skraćenja kabla (velocity factor, VF). Na tim frekvencijama merni…

Filter, mikrofon elektretski ili dinamički, SSB

This is an adjustable high-pass filter for HF contesters’ mics. Predlog visokopropusnog filtera kojim se može podešavati frekventni sastav audio-signala iz elektretskog ili dinamičkog mikrofona SSB predajnika. U radu praktično ne zavisi od modela datog radio-uređaja, niti od tipa mikrofona. Daje frekventne odzive slične onima kakvi se inače dobijaju upotrebom skupih mikrofona (Heil itd). Sam…

Instrument koji govori / Talking Multimeter v2.0

Ovo je najkorisnija stvar koju sam ikada za sebe sagradio; sada teško mogu zamisliti rad samo s “običnim” instrumentom. Audio-video snimci primene, prva radna verzija: https://app.box.com/s/tklq8210ra5ljyjdzhapgl7owa10rxyu https://app.box.com/s/m8m6qxqkwklebn1no3p06gpg9io3476h https://app.box.com/s/8riph2y3hcuhug7pfqtrb99el4vb1mwz VEOMA je zgodno ne dizati i ne okretati glavu svaki čas dok se meri mnogo stvari za redom, pogotovo ispod lupe ili mikroskopa. Koliko puta vrh pipalice…

Hantek 6104BD

Nov, neotpakovan, PC USB osciloskop Hantek 6104BD, direktno iz Kine, 100 MHz, 1 GSa/s, 4 kanala, signal generator do 75 MHz. Uz njega USB kabl, dve sonde, dva kabla BNC/M-na-štipaljke, jedan BNC/M-BNC/M, softver. Cena: 19.500 dinara. Ne prodajem, samo se hvalim. 🙂 Beskrajne rasprave o tome koji osciloskop vredi kupiti svode se – kao i…

Birač za pet KT antena

Šeme nisu estetski sređene, pa ih nema ovde. Međutim, uglavnom su očigledne, a svi podaci o komponentama mogu se čitati iz .brd datoteka za Eagle. Nacrti pločica dati su i kao .pdf.       Napon napajanja je 15 V DC, da bi se nadoknadio pad u ULN2003 (1 V), u kablu do preklopnog dela…

Arduino i pseudo-slučajni niz

Zvanični priručnik na https://www.arduino.cc/reference/en/ preporučuje da se za početnu vrednost (seed) generatora pseudo-slučajnih brojeva, funkcije random(), koristi rezultat očitavanja napona sa nepovezanog analognog ulaza. Na primer: randomSeed(analogRead(0)); To će raditi, ali rezultati koje daje ADC sa nepovezanog analognog ulaza kreću se u vrlo malom rasponu i ponavljaju se prečesto. Ako se randomSeed(analogRead(0)); koristi ponovljeno, makar…

Histerezis

Ako bi sobni termostat TA peći reagovao TAČNO na 20ºC, to ne bi ništa valjalo. Čim temperatura u sobi dostigne 20,0000001 stepen, termostat bi isključio ventilator. Istog trenutka, temperatura bi pala na 19,9999999 stepeni, i termostat bi se odmah ponovo uključio. Tako bi neprekidno škljocao i vibrirao – dok se ne raspadne. Srećom, realni bimetalni…